Tor Arne Ankjell style=

Tor Arne Ankjell

President
Erik Dahl Johansen style=

Erik Dahl Johansen

Visepresident Kasserer
Ketil Kristensen style=

Ketil Kristensen

Sekretær
Stein Håvard Martinussen style=

Stein Håvard Martinussen

Aktivitetsleder
Gunnar Larsen style=

Gunnar Larsen

Medlemsansvarlig