Tor Arne Ankjell style=

Tor Arne Ankjell

President
Erik Dahl Johansen style=

Erik Dahl Johansen

Visepresident Kasserer
Gunnar Larsen style=

Gunnar Larsen

Medlemsansvarlig